Σε μια διαφορετική χώρα ζουν τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Τα σύμφωνα κατοικούν στο συμφωνοχωριό, ενώ τα φωνήεντα στη φωνηεντούπολη. Τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου μαλώνουν μεταξύ τους αποδίδοντας το ένα στο άλλο υποτιμητικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς. Τα φωνήεντα θεωρούν τον εαυτό τους πιο προικισμένο γιατί τονίζονται και νομίζουν ότι είναι πιο δυνατά. Τα δε σύμφωνα που είναι περισσότερα στο αλφάβητο πιστεύουν ότι επειδή είναι περισσότερα είναι και δυνατότερα. Στο τέλος, όμως, συνειδητοποιούν πως όλα μαζί χρειάζονται  για να σχηματίζονται οι λέξεις και δημιουργούν τη λέξη  ΑΓΑΠΗ.

Στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος: ΄΄Κουκλοπαίζουμε διαφορετικά στη Λογοτεχνία΄΄.

Τίτλος παραμυθιού: “Μια διαφορετική Γραμματοχώρα”.

Συντονισμός δράσεων/υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Καραμανλίδου Ιωάννα