ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 1. Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει ως προϊόν στο Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.
 3. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.
 4. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
 5. Με την επιφύλαξη ύπαρξης δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδεια. Η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή και παρουσίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, από ειδησεογραφικούς ιστοτόπους επιτρέπεται μόνο με την συνοδευτική παραπομπή προς τις ιστοσελίδες του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» praseinaloga.gr ή kouklopaizoume.gr (αναλόγως από που έχει παρθεί) ως «πηγή» και μόνο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της αποκλειστικά και μόνο για προσωπική τους χρήση και απαγορεύεται ρητά να διατίθεται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 1. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό, σεξιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

 1. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης: H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από το κατά την κρίση του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», εφόσον εντοπίζονται. Δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που θα τίθενται.

Παρόλο που το Εικαστικό Θεάτρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε “φόρτωση” από αυτή την ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα».

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν.

 1. Όροι Αγορών & Χρήσης e-shop:

i) Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα: Τα Πράσσειν Άλογα δεσμεύονται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα τους https://kouklopaizoume.gr/e-shop/, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη, στα πλαίσια της καλής πίστης, τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή κατόπιν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας, σε διόρθωση των οποίων δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ii) Περιορισμός ευθύνης: Τα Πράσσειν Άλογα επιφυλάσσονται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά θα ενημερώνει τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε περίπτωση μη αποδοχής πακέτου, δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση απώλειας του πακέτου εξαιτίας της εταιρείας courier (σπάνιο), τα Πράσσειν Άλογα δεσμεύονται να αποστείλουν την παραγγελία εκ νέου. Για την ολοκλήρωση της νέας δημιουργίας θα χρειαστεί συμπληρωματικά 1,5 μήνας. Αν παρατηρήσετε φθορές στο πακέτο κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ζητήστε από τον διανομέα να ανοιχτεί εκείνη την στιγμή το πακέτο κι αν η κούκλα είναι σπασμένη, ζητήστε του να πάρει πίσω το προϊόν. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποια φθορά στο προϊόν, επικοινωνήστε μαζί μας εντός δύο (2) ημερών από την ημέρα της παραλαβής.

iii) Επιστροφές προϊόντων: Δεν δεχόμαστε επιστροφή προϊόντος.

iv) Μη παροχή υπηρεσιών: Αν δεν αποστείλουμε την κούκλα, θα σας επιστραφεί ολόκληρο το ποσό και τα έξοδα αποστολής.

v) Τρόποι πληρωμής: Μπορείτε να αποπληρώσετε την παραγγελία σας είτε με κατάθεση ακέραιου του ποσού του προϊόντος και των εξόδων αποστολής στον τραπεζικό λογαριασμό (τα έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν εσάς) είτε με πιστωτική κάρτα (συν την προμήθεια της τράπεζας). Οι παραγγελίες που πραγματοποιείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ιστοσελίδας πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank και συνεπώς πρόκειται για έναν ασφαλή τόπο συναλλαγών. Η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του χρήστη για την οποία αυτός εξουσιοδοτεί το ηλεκτρονικό κατάστημα ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, καθώς και η συλλογή – καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας του χρήστη από το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια εξυπηρέτησης της συναλλαγής, την οποία επιλέγει να πραγματοποιήσει ο χρήστης και με σκοπό την εξόφληση της οφειλής που προκύπτει από τις επιλεγμένες συναλλαγές.

vi) Έξοδα αποστολής και επιβαρύνσεις: Eκτίμηση του κόστους σύμφωνα με τη προσφορά που μας έδωσε η Γενική Ταχυδρομική.

Μέγεθος Κούκλας Εντός Αθηνών Χερσαία Εκτός Αττικής Νησιά
Κούκλα Μικρή 6,5€ 11,30€ 11,30€
Κούκλα Μεσαία 8,60€ 14,80€ 15,70€
Κούκλα Μεγάλη 10,70€ 18,30€ 20,10€
 1. Συμπεριφορά Χρηστών: Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
 2. Επικοινωνία: Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Δραματολογίου, ή να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: [email protected]
 3. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.
 4. Οι παρόντες όροι δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν ανακοίνωσής τους στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και καθίστανται ενεργοί για κάθε χρήση ύστερα από 10 ημέρες από την ανάρτησή τους.