Τι είναι το Κουκλοπαίζουμε

Η δράση μας “Κουκλοπαίζουμε” είναι ένα καλλιτεχνικό εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραμμα και πανελλήνιος διαγωνισμός θεάτρου κούκλας. Δημιουργήθηκε ως μια ανοιχτή και δημιουργική προσέγγιση της κούκλας για μικρούς και μεγάλους. Η εκπαίδευση βήμα βήμα για την κατασκευή και εμψύχωση μιας κούκλας και στην συνέχεια η έμπνευση και δημιουργία παράστασης κούκλας αποτέλεσε μια καινοτόμα δημιουργική διαδικασία εντός και εκτός τάξης άμεσα εμπλεκόμενη με την εκμάθηση και την διδασκαλία.

Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει: 

 • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό ανοικτής πρόσβασης
 • Ζωντανά διαδικτυακά σεμινάρια 
 • Δίκτυο επικοινωνίας συμμετεχόντων 
 • Καθοδήγηση για δημιουργία και βιντεοσκόπηση παράστασης για συμμετοχή στο διαγωνισμό
 • Πανελλήνιο διαγωνισμό
 • Ημερίδα αξιολόγησης 

Ποιούς αφορά

Α. τον εκπαιδευτικό στην τάξη του

Β. εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής

Γ. ψυχοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς

Δ. θεατρικές ομάδες

Ε. ενδιαφερόμενοι για το θέατρο κούκλας

Πρόσφατα Νέα

Όραμα

Ως αντίδοτο στη βία, τον εθισμό στο διαδίκτυο και την διάσπαση προσοχής των νέων οραματιζόμαστε μια ποιοτική και διαδραστική εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πιο ευφάνταστης κοινωνίας με άτομα δημιουργικά, με ενσυναίσθηση, δεξιότητες και κίνητρο.

Όραμα

Ως αντίδοτο στη βία, τον εθισμό στο διαδίκτυο και την διάσπαση προσοχής των νέων οραματιζόμαστε μια ποιοτική και διαδραστική εκπαίδευση που θα συμβάλλει στην διαμόρφωση μιας πιο ευφάνταστης κοινωνίας με άτομα δημιουργικά, με ενσυναίσθηση, δεξιότητες και κίνητρο.

Αποστολή

Αξιοποιούμε την θεατρική κούκλα όχι μόνο ως διδακτικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο έμπνευσης  κι εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προωθεί την κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και γνωσιακή ανάπτυξη των ατόμων.

Αποστολή

Αξιοποιούμε την θεατρική κούκλα όχι μόνο ως διδακτικό εργαλείο, αλλά και ως εργαλείο έμπνευσης  κι εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας που προωθεί την κοινωνική, γλωσσική, συναισθηματική και γνωσιακή ανάπτυξη των ατόμων.

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η παροχή δωρεάν διαδικτυακής εκπαίδευσης και υποστήριξης στους ενήλικες εκπαιδευτές για το πως θα χρησιμοποιήσουν με τις ομάδες τους την κούκλα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθαίνουν πως να αξιοποιούν την κούκλα ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης των ίδιων και των εκπαιδευομένων τους και ανάδειξης των δεξιοτήτων τους μέσα από την βιωματική μάθηση.

Σκοπός

Σκοπός μας είναι η παροχή δωρεάν διαδικτυακής εκπαίδευσης και υποστήριξης στους ενήλικες εκπαιδευτές για το πως θα χρησιμοποιήσουν με τις ομάδες τους την κούκλα. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθαίνουν πως να αξιοποιούν την κούκλα ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης των ίδιων και των εκπαιδευομένων τους και ανάδειξης των δεξιοτήτων τους μέσα από την βιωματική μάθηση.

​Στόχοι

 • Εισαγωγή διακαλλιτεχνικής προσέγγισης (δημιουργική γραφή, εικαστικά, χορός, θέατρο, μουσική) μέσω της κούκλας και κάλυψη των κενών του δημοσίου σχολείου στο τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης τόσο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών τους.
 • Μετατροπή της πλατφόρμας σε κόμβο συλλογής κι ανάδειξης του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών με στόχο το άνοιγμα του σχολείου και των δράσεων στην κοινότητα
 • Εκπαίδευση σε καθοδηγητές ομάδων παιδιών ή ενηλίκων για την θεραπευτική εφαρμογή της κούκλας σε ιδρύματα, δομές φιλοξενίας προσφύγων, φορείς τυφλότητας, φυλακές, ΚΑΠΗ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο την κάλυψη αναγκών των ατόμων ευάλωτων ομάδων, τη διαχείριση κρίσεων ομάδας ή ατόμων και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους.
 • Εφαρμογή του προγράμματος όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συνεργασιών με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού κι επέκταση του κοινού των ωφελουμένων μας.
 • Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση υλικών (upcycling) και καλλιέργεια του αισθήματος σεβασμού προς το περιβάλλον.
 • Συνεχής επικαιροποίηση της πλατφόρμας μας για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

​Στόχοι

 • Εισαγωγή διακαλλιτεχνικής προσέγγισης (δημιουργική γραφή, εικαστικά, χορός, θέατρο, μουσική) μέσω της κούκλας και κάλυψη των κενών του δημοσίου σχολείου στο τομέα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης τόσο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των μαθητών τους.
 • Μετατροπή της πλατφόρμας σε κόμβο συλλογής κι ανάδειξης του έργου των εκπαιδευτικών και των μαθητών με στόχο το άνοιγμα του σχολείου και των δράσεων στην κοινότητα
 • Εκπαίδευση σε καθοδηγητές ομάδων παιδιών ή ενηλίκων για την θεραπευτική εφαρμογή της κούκλας σε ιδρύματα, δομές φιλοξενίας προσφύγων, φορείς τυφλότητας, φυλακές, ΚΑΠΗ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης με στόχο την κάλυψη αναγκών των ατόμων ευάλωτων ομάδων, τη διαχείριση κρίσεων ομάδας ή ατόμων και την ομαλή κοινωνική ένταξή τους.
 • Εφαρμογή του προγράμματος όχι μόνο σε πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συνεργασιών με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού κι επέκταση του κοινού των ωφελουμένων μας.
 • Εισαγωγή των εκπαιδευόμενων στη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση υλικών (upcycling) και καλλιέργεια του αισθήματος σεβασμού προς το περιβάλλον.
 • Συνεχής επικαιροποίηση της πλατφόρμας μας για τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

Οφέλη

Μέσα από το θέατρο κούκλας οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με σύγχρονες μορφές εικαστικής και θεατρικής τέχνης, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, εξασκούν τις χειρωνακτικές και συνδυαστικές τους ικανότητες και την εφευρετικότητά τους. Παράλληλα αυξάνεται η συγκέντρωση, η μεθοδικότητα και το προσωπικό τους κίνητρο, καλλιεργείται η συναισθηματική νοημοσύνη τους, η εμπιστοσύνη και η συνεργατικότητα κι ενισχύεται η γλωσσική τους ανάπτυξη μέσω της δημιουργικής γραφής, αποκτώντας έτσι όλα τα εφόδια για τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης προσωπικότητας.

Οφέλη

Μέσα από το θέατρο κούκλας οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με σύγχρονες μορφές εικαστικής και θεατρικής τέχνης, αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, εξασκούν τις χειρωνακτικές και συνδυαστικές τους ικανότητες και την εφευρετικότητά τους. Παράλληλα αυξάνεται η συγκέντρωση, η μεθοδικότητα και το προσωπικό τους κίνητρο, καλλιεργείται η συναισθηματική νοημοσύνη τους, η εμπιστοσύνη και η συνεργατικότητα κι ενισχύεται η γλωσσική τους ανάπτυξη μέσω της δημιουργικής γραφής, αποκτώντας έτσι όλα τα εφόδια για τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης προσωπικότητας.

Κοινωνική προσφορά

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση της χώρας και την αυξανόμενη ακρίβεια, προσφέρουμε το πρόγραμμα δωρεάν μέσω του διαδικτύου στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για τέχνη, πολιτισμό και δημιουργικές δράσεις στο σχολείο σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά. Επιπλέον μέσω της διαδικτυακής μορφής του προγράμματος μαθητές και άνθρωποι από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με περιορισμένες πολιτιστικές δράσεις έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στο καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα.

Κοινωνική προσφορά

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση της χώρας και την αυξανόμενη ακρίβεια, προσφέρουμε το πρόγραμμα δωρεάν μέσω του διαδικτύου στην κοινωνία. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για τέχνη, πολιτισμό και δημιουργικές δράσεις στο σχολείο σε μια κοινωνία που δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά. Επιπλέον μέσω της διαδικτυακής μορφής του προγράμματος μαθητές και άνθρωποι από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με περιορισμένες πολιτιστικές δράσεις έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στο καλλιτεχνικό μας πρόγραμμα.

Αξίες

Δημιουργικότητα

Δημιουργούμε ως ομάδα και καλλιεργούμε/εμπνέουμε τη δημιουργικότητα, μέσα από την τέχνη του κουκλοθέατρου, σε ενήλικες, εκπαιδευτικούς, παιδιά, ευπαθείς ομάδες

Αυτοέκφραση

Κεντρίζουμε, ενθαρρύνουμε και δίνουμε εκφραστικές διεξόδους σε όλες τις ομάδες κοινού μας

Τρυφερότητα

Δίνουμε απάντηση στη σκληρότητα και την αποστασιοποίηση από το τρυφερό κομμάτι του ανθρώπου σε μια σύγχρονη τεχνοκρατούμενη κοινωνία

Ομαδικότητα

Λειτουργούμε ως ομάδα και ενισχύουμε την ομαδικότητα μέσα από τις δράσεις μας, η παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης με κούκλες είναι μια τόσο ατομική όσο και ομαδική υπόθεση

Σεβασμός και συμπεριληπτικότητα

Αποδεχόμαστε και αναδεικνύουμε την διαφορετικότητα, αναγνωρίζουμε την αξία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από το φύλο και το κοινωνικό, θρησκευτικό και φυλετικό υπόβαθρο

Αξίες

Δημιουργικότητα

Δημιουργούμε ως ομάδα και καλλιεργούμε/εμπνέουμε τη δημιουργικότητα, μέσα από την τέχνη του κουκλοθέατρου, σε ενήλικες, εκπαιδευτικούς, παιδιά, ευπαθείς ομάδες

Αυτοέκφραση

Κεντρίζουμε, ενθαρρύνουμε και δίνουμε εκφραστικές διεξόδους σε όλες τις ομάδες κοινού μας

Τρυφερότητα

Δίνουμε απάντηση στη σκληρότητα και την αποστασιοποίηση από το τρυφερό κομμάτι του ανθρώπου σε μια σύγχρονη τεχνοκρατούμενη κοινωνία

Ομαδικότητα

Λειτουργούμε ως ομάδα και ενισχύουμε την ομαδικότητα μέσα από τις δράσεις μας, η παραγωγή μιας θεατρικής παράστασης με κούκλες είναι μια τόσο ατομική όσο και ομαδική υπόθεση

Σεβασμός και συμπεριληπτικότητα

Αποδεχόμαστε και αναδεικνύουμε την διαφορετικότητα, αναγνωρίζουμε την αξία όλων των ατόμων ανεξάρτητα από το φύλο και το κοινωνικό, θρησκευτικό και φυλετικό υπόβαθρο

Δείκτες αποτελεσμάτων 2019-2023

 • 54 διαδικτυακά & δια ζώσης εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλη την Ελλάδα
 • 3048 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί και μαθητές στα διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια πανελλαδικά
 • 10873 παιδιά έμμεσοι ωφελούμενοι του “Κουκλοπαίζουμε”
 • 538 δήλωσαν συμμετοχή στο “Κουκλοπαίζουμε”
 • 92 ολοκληρωμένες παραστάσεις πανελλαδικά
 • 925 μαθητές δημιούργησαν παράσταση
 • 121 εκπαιδευτικοί/ καθοδηγητές συμμετείχαν στη δημιουργία παράστασης
 • 139 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στην ημερίδα απολογισμού του 2022-2023
 • 104 πόλεις από όλη Ελλάδα | 231 συμμετέχοντες από Αττική | 276 συμμετέχοντες από Περιφέρεια
 • 15 οικονομικοί υποστηρικτές, 2 αιγίδες, 8 χορηγοί επικοινωνίας, 5 συνεργασίες & όλες οι πρωτοβάθμιες Ελλάδας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας “Πράσσειν Άλογα”

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» εργάζεται από το 1997 με συνέπεια στην Τέχνη του Θεάτρου Κούκλας.

Από το 2000 επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην ομάδα ανατέθηκαν παραγωγές στην Πειραματική Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου και στην Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ωνάσειου Ιδρύματος. Παρουσίασε αναδρομική έκθεση για τα δεκαπέντε χρόνια δημιουργικής θεατρικής δράσης στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και το Τελλόγλειο Ίδρυμα.

Οι δεκαπέντε παραγωγές της ομάδας ξεχώρισαν στον θεατρικό κόσμο με κριτικές και αφιερώματα στον ελληνικό και διεθνή τύπο και βραβεύσεις σε διεθνή φεστιβάλ. 

Έχει υποστηριχθεί από τα Ινστιτούτα της Γαλλίας, της Δανίας, της Ισπανίας (CERVANTES), τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Δήμο Αθηναίων, την Υπερνομαρχία Αθηνών και εκπαιδευτικούς φορείς όπως και από τις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ. Σκηνοθέτησε παιδική παράσταση της ομάδας ΣΥΝ-ΕΠΙ. Συνεργάστηκε με την ΕΡΤ σε παιδικές τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και με το θέατρο του Νέου Κόσμου και το θέατρο Πόρτας στην κατασκευή και τη διδασκαλία κούκλας. Διοργανώνει σεμινάρια κούκλας για παιδιά και ενήλικες. Περιοδεύει σε σχολεία, Δήμους και Πολιτιστικούς φορείς ανά την Ελλάδα.

Από το 2019 διοργανώνει το “Κουκλοπαίζουμε”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γνωρίστε δωρεάν όλα τα βήματα της κατασκευής, εμψύχωσης και χρήσης της κούκλας, αποκτήστε την τεχνογνωσία, και εφαρμόστε τη δράση στους μαθητές ή την ομάδα σας.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταμορφώστε τον τρόπο που διδάσκετε και αλληλεπιδράτε με τους μαθητές και ωφελούμενούς σας, συμμετέχοντας στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. 

Αποκτήστε πρόσβαση:

Βιωματικά διαδραστικά σεμινάρια και εργαστήρια

Δίκτυο συμμετεχόντων

Υποστήριξη από την ομάδα μας καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κουκλοπαίζουμε

Την δυνατότητα να αναδείξετε το έργο της ομάδας σας σε όλη την Ελλάδα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μεταμορφώστε τον τρόπο που διδάσκετε και αλληλεπιδράτε με τους μαθητές και ωφελούμενούς σας, συμμετέχοντας στο ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. 

Αποκτήστε πρόσβαση:

Βιωματικά διαδραστικά σεμινάρια και εργαστήρια

Δίκτυο συμμετεχόντων

Υποστήριξη από την ομάδα μας καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος

Συμμετοχή στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κουκλοπαίζουμε

Την δυνατότητα να αναδείξετε το έργο της ομάδας σας σε όλη την Ελλάδα

ΚΛΕΙΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Οι παραστάσεις μας μεταφέρονται και προσαρμόζονται σε οποιονδήποτε χώρο. Απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, μαγεύουν με την τρυφερότητα και την πρωτοτυπία τους.

Καλέστε μας για να κλείσετε μια παράσταση στον χώρο σας:

210 64 28 769 6932 628 305