Η Άννα μαθαίνει με έναν απλό τρόπο ότι τα μαθηματικά βρίσκονται γύρω της. Τι είναι οι αριθμοί Fibonacci , οι σπείρες και που βρίσκονται στη φύση στο σώμα μας κ.λ.π.