Η συμμετοχή της Ε΄ τάξης του 6ου Δ.Σ. Κερατσινίου στον διαγωνισμό "Κουκλοπαίζουμε" για το σχολ. έτος 2022-23.