Πολλοί μαθητές μας ρωτούν : «Πού θα μου χρειαστούν στην ζωή μου τα μαθηματικά;», « Γιατί πρέπει να μάθω εξισώσεις;»… Μέσα από αυτό το βιντεάκι δίνονται με ευχάριστο τρόπο οι απαντήσεις.