Από τους μαθητές του ΕΝΕΕΓΥΛ Κομοτηνής.
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:
Πετρίδου Χαριτίνη