Οι μαθητές Γ' και Δ' τάξης παρουσιάζουν μια κουκλοπαράσταση με θέμα τους θεούς του Ολύμπου, το μύθο της Περσεφόνης, το μύθο για τη διεκδκίηση του ονόματος της πόλης της Αθήνας και ο άθλος του Ηρακλή με τις Αμαζόνες.